ORGANIZAT ȊN PERIOADA 23 – 27 Iunie 2020

Organizatorul campaniei publicitare este Sc BBY PR EVENTS Srl, cu sediul social în Arad, Str. Sportului, nr. 19, jud. Arad, inregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J02/178/2015 CUI: 35156763.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament,(denumit in continuare„Regulament”) și este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială, cu minim 24 de ore înainte schimbării regulamentului.

LOCURILE ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Concursul se va desfăsura în perioada 23-27 Iunie 2020 pe pagina de Facebook Bianca Morariu PR Events și pe profilul de instagram Bianca Morariu

DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea cu domiciliul pe teritoriul Romaniei.

Nu pot participa familia sau rudele de gradul I ai organizatorului,  și nici membrii ai celorlalte companii implicate în această acțiune.

Participarea la acest concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a concursului pe site.ul www.biancamorariu.ro

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, concursul poate fi mediatizat, în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate și completate în conformitate cu prevederile Regulamentului.

Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea ori necunoașterea regulamentului și a modificărilor acestuia de către participanți, cât timp acestea au fost puse la dispoziția participanților.

Niciun participant nu va putea solicita continuarea concursului și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a concursului.

Participarea la concurs implică cunoașterea și acceptarea ntegral, expresă și neechivocă a regulamentului.

MECANISMUL CONCURSULUI

Mecanismul concursului este:

Tag în comentarii la trei persoane

Like paginii de facebook Bianca Morariu PR Events și punctual, paginilor partenerilor acestui concurs. Ȋnscrierile care nu respectă prevederile prezentului Regulament vor fi invalidate

Follow/Urmărește – profilului de instagram Bianca Morariu precum și a partenerilor concursului. The book of Edan, Caprice Arad

Share public concursului pe profilul personal / share public cu tag (Bianca Morariu) în instastory. În funcție de situația cerută. Reamintesc că premiile se vor aloca prin concurs pe  instagram altele prin concurs pe facebook. Fiecare dintre ele facand parte din aceeași campanie, ”Hai cu noi în aventură” , desfășurată în perioada menționată mai sus.

Fără a afecta prevederile prezentului Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica situația respectivă, iar în cazul în care sunt constatate neregularităti, respectiva înregistrare va fi invalidată.

Câstigatorii vor fi aleși prin extragere aleatorie prind video.uri live pe pagina de facebook sau instagram a organizatorului în perioada mai sus menționată.

PREMIILE

Ȋn cadrul acestui concurs este acordat, prin extragere video live, un număr total de 3 premii, după cum urmează:

* 2 torturi oferite de cofetaria Caprice ( cantitate aproximativa, 1 Kg)

* 2 invitatii acces eveniment, cu titlu gratuit. ”Hai cu noi în aventură”  28 Iunie 2020

Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri sau servicii și nici cu valoarea lor în bani. În cazul refuzului vreunui potențial Castigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigător însemnând că respectivul castigător nu dorește să între în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după finalizarea Concursului răman premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le atribui la un concurs ulterior.

Refuzul de a primi premiul trebuie să fie expres exprimat în termen de maxim24 ore de la data la care Organizatorul l-a înștiințat pe Castigător de câștigarea premiului. Dacă potențialul Castigător nu-și manifestă nicio opțiune în acest termen, premiul se atribuie altuciva printr-o nouă extragere.

DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

  1. Tragerea la sorţi va fi prin video live și se va desfăşura de catre Organizator si va ramane inregistrata pentru o perioada de minim 30 de zile.
  2. La tragerea la sorţi participă toate înscrierile valide realizate în Perioada desfăşurării Concursului.

Premiile vor fi expediate prin curier, la adresa de resedinta furnizata de castigator prin mesaj privat catre Bianca Morariu PR Events sau va vor fi inmanate personal acolo unde situatia o va permite.

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

  1. Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresă justiției.
  2. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.

 ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 27 Iunie 2020, ora 19.00 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră-de natură a face imposibilă derularea.

LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente.

 Facebook  Twitter  Pinterest  linkedin  WhatsApp