ORGANIZAT ȊN PERIOADA 3 Mai- 10 Mai 2022

Organizatorul campaniei publicitare este SC BBY PR EVENTS SRL, cu sediul social în jud Arad, inregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J02/1178/2015 CUI: 5156763
Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament,(denumit în continuare„Regulament”) și este obligatoriu pentru toți participanții.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială, cu minim 24 de ore înainte schimbării regulamentului.

LOCURILE ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI
Concursul se va desfăsura în perioada 03-10 Mai, pe pagina de facebook Bianca Morariu PR Events

DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE
Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea cu domiciliul pe teritoriul României.
Nu pot participa familia sau rudele de gradul I ai organizatorului,
Participarea la acest concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.
Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.
Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

REGULAMENTUL CONCURSULUI
Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a concursului pe site.ul www.biancamorariu.ro
Potrivit liberei decizii a Organizatorului, concursul poate fi mediatizat, în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate și completate în conformitate cu prevederile Regulamentului.
Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea ori necunoașterea regulamentului și a modificărilor acestuia de către participanți, cât timp acestea au fost puse la dispoziția participanților.
Niciun participant nu va putea solicita continuarea concursului și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a concursului.
Participarea la concurs implică cunoașterea și acceptarea integral, expresă și neechivocă a regulamentului.

MECANISMUL CONCURSULUI
Mecanismul concursului este:
* Distribuirea publică a postării de concurs pe pagina personală de facebook
* Un mesaj pentru Gașca Zurli în comentarii și tag la trei fani mămici sau tătici de fani Zurli, persoane diferite
*Like paginii de facebook Bianca Morariu PR Events
Ȋnscrierile care nu respectă prevederile prezentului Regulament nu vor fi validate
Câstigatorul va fi ales prin extragere aleatorie prin programul commentpicker.com pe pagina de facebook  Bianca Morariu PR Events

PREMIUL
Ȋn cadrul acestui concurs este acordat, ca premiu: O (1)  INVITAȚIE VIP pentru 3 persoane, la spectacolul Gașca Zurli, de la Timișoara, din data de 14 Mai 2022. Invitația include: vizionare spectacol + acces la autografe și poze cu personajele din Gașca Zurli la finalul spectacolului
Daca castigător validat, care a respectat toti pasi regulamentului nu-și manifestă nicio opțiune în termen de 24 de ore de extragrere, premiul se va atribui altuciva printr-o nouă extragere.

Valoare premiului NU poate fi preschimbat în bani.

DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORULUI

1.     Tragerea la sorţi va fi efectuata prin video live, se va desfăşura de către Organizator pe pagina de facebook a acestuia și va rămâne înregistrată pentru o perioadă de minim 30 de zile.
2.     La tragerea la sorţi participă toate înscrierile valide realizate în perioada desfăşurării Concursului
3.     Premiul se va ridica personal de către câștigător în data de 14 Mai (data spectacolului) din zona de bilete a Casei Tineretului Timișoara.
PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
1.     Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.
2.     Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.
3. Fiecare participant este de accord cu prelucrarea datelor personale.

ÎNCETAREA CONCURSULUI
Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 10 Mai, ora 17:00 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natură a face imposibilă derularea.

LITIGII
În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competențe.